Calendario Eventi

IL CIELO E LA TERRA

venerdì 29 novembre

Questa volta sara' nostra ospite Lana Praner, maestosa ed amorevole

guida spirituale, molto nota e conosciuta in Slovenia ed al di fuori dei suoi confini.

Attraverso la sua imponente missione scopre e ci rivela tutti i misteri dell'esistenza dell'universo, ai quali il singolo puo' arrivare da solo solamente quando

trapassa la morte fisica.

Inizialmente Lana Praner presenterà se stessa, poi sfiorerà un tema

straordinario, che ha già risvegliato migliaia di persone.

Uno spazio sarà dedicato anche alle domande curiose, alle quali Lana Praner risponderà con piacere.

Siete invitati con tutto il cuore a questo straordinario viaggio spirituale attraverso

le sue rivelazioni.


Lana Praner è una persona che sta alzando con la propria frequenza la coscienza

collettiva delle persone per raggiungere la pace interiore e l'armonia. Lei ci sta

svelando il mondo dell'Aldilà ed è un legame con i mondi fisici delle Costellazione

planetarie estranee e nello stesso momento con tutti i mondi intermedi, in parte

compatti, versatili, temporanei e fissi, dove le energie raggiungono la propria fase

di maturità.

Lei sta cedendo il proprio corpo fisico alle più Alte delle più Alte Divinità

dell'Origine dell'esistenza. Attraverso di lei la Fonte dà il permesso affinché i più

Alti della Luce possano insegnare e svelare le strade a tutti quelli che sono preparati ad una trasformazione e al probabile ritorno a Casa.


Nebo in Zemlja

Naša gostja bo tokrat  gospodična Lana Praner, veličastna in ljubeča duhovna

voditeljica, ki je zelo priznana in poznana v Sloveniji in daleč izven njenih meja.

Skozi svoje mogočno poslanstvo razkriva in odkriva vse skrivnosti vesoljnega

obstoja, do katerih posameznik lahko prehaja šele, ko preide fizično smrt.

Na začetku se bo gospodična Lana Praner osebno predstavila, nato pa se bo

dotaknila izjemne tematike, ki je prebudila že tisoče ljudi, saj je skozi to vsak

posameznik dojel, zakaj je v življenju in v lastnem popotovanju ujet in hkrati

pripaden.

Čas bo namenjen tudi vašim radovednim vprašanjem, na katera bo gdč. Lana

Praner z veseljem odgovarjala.

Srčno vabljeni na izjemno duhovnem popotovanju skozi njena razkritja!


Lana Praner je oseba, ki z lastno frekvenco dviguje kolektivno zavest ljudi, da

dosežejo notranji mir in harmonijo. Razkriva svet Onostranstva in je vez s

fizičnimi svetovi tujih planetarnih Ozvezdij ter hkrati tudi vez z vsemi vmesnimi,

delno   kompaktnimi,   pretočnimi,   začasnimi   in   stalnimi   svetovi,   kjer   energije

dosegajo lastno stopnjo zrelosti.

Svoje fizično telo predaja Najvišjim od Najvišjih Božanstev Izvornega obstoja.

Preko nje Izvor dovoljuje, da lahko Najvišji od Svetlobe poučujejo in razkrivajo poti

najnižjim, vsem    

tistim, ki so na planetu Zemlja pripravljeni na preoblikovanje in

morebitno vrnitev Domov.

Lana Praner poučuje z Njihovim sodelovanjem, in sicer z namero in željo, da

človek lažje sestavi sam sebe nazaj v nesmrtno telo, kar mu omogoča vez spojitve

začetka in konca njegovega popotovanja.

Preko zasebnih terminov posamezniku omogoča vpogled v predhodna življenja, ki

so osnova za njegovo življenje tukaj in sedaj.

In ne le to, Lana je oseba, ki je v tem življenju prestopila fizični razkroj duše, se

zmogla vrniti v svoje zemeljsko telo in ga obuditi.

Posledično je skozi svojo najvišjo točko izpodrinila najnižjo točko smrtnosti, kjer so

pokopana trupla, ujeta v nivoju sveta, ki ga človek sploh ne pozna. Ravno to ji

daje zmožnost, da ljudem izživi davninske zapise in jih pretoči v zapis zadnjega

življenja.

Skozi njo človek doume in razume, kdo je, kaj je in zakaj je.